Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ZN za območje urejanja ŠP 2/1 Litostroj – južni del in območja urejanja ŠR 2/1 Stadion

Zaključen: 11. 7. 2012

Datum objave: 1. 6. 2012
Rok za prijavo: 11. 7. 2012

Od 11. junija do 11. julija 2012 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠP 2/1 Litostroj – južni del in območja urejanja ŠR 2/1 Stadion.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure) in na sedežu Četrtne skupnosti Šiška, Kebetova 1, Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, ob sredah od 8. do 12. in od 13. do 18. ure ter ob petkih od 8. do 12. ure).

Javna obravnava gradiva bo v četrtek, 21. junija 2012, ob 17. uri, na sedežu Četrtne skupnosti Šiška, Kebetova 1, Ljubljana.
 

Razpisne datoteke