Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah ZN za zazidalni otok VS 103 - Murgle IV. faza

Zaključen: 11. 9. 2015

Datum objave: 28. 7. 2015
Rok za prijavo: 11. 9. 2015

Od 4. 8. do 11. 9. 2015 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za zazidalni otok VS 103 - Murgle IV. faza.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), in na sedežu Četrtne skupnosti Trnovo, Devinska ulica 1B, Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, ob sredah od 8. do 12. in od 13. do 18. ure ter ob petkih od 8. do 12. ure).

Javna obravnava gradiva bo v sredo, 2. 9. 2015, ob 17. uri, v prostorih Četrtne skupnosti Trnovo, Devinska ulica 1B, Ljubljana.

Razpisne datoteke