Javna razgrnitev Dopolnjenega osnutka Odloka o Strateškem prostorskem načrtu MOL in Okoljskega poročila za Strateški prostorski načrt MOL ter javna razgrnitev Dopolnjenega osnutka Odloka o Izvedbenem prostorskem načrtu MOL in Okoljskega poročila za Izvedbeni prostorski načrt MOL

Zaključen: 30. 5. 2008 , odpiranje prijav: 31. 5. 2008

Datum objave: 15. 4. 2008
Rok za prijavo: 30. 5. 2008
Odpiranje prijav: 31. 5. 2008

Ponovna javna razgrnitev Dopolnjenega osnutka Odloka o Strateškem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana in Okoljskega poročila za Strateški prostorski načrt Mestne občine Ljubljana ter javna razgrnitev Dopolnjenega osnutka Odloka o Izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana in Okoljskega poročila za Izvedbeni prostorski načrt Mestne občine Ljubljana

Gradivo bo od 22. aprila 2008 do 30. maja 2008 javno razgrnjeno v prostorih:

- Jakopičeve galerije, Slovenska 9, Ljubljana,
- Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana,
- Četrtne skupnosti Bežigrad, Vojkova 1, Ljubljana,
- Četrtne skupnosti Center, Štefanova 9, Ljubljana,
- Četrtne skupnosti Črnuče, Dunajska 367, Ljubljana,
- Četrtne skupnosti Dravlje, Draveljska 44, Ljubljana,
- Četrtne skupnosti Golovec, Litijska 38, Ljubljana,
- Četrtne skupnosti Jarše, Kvedrova 32, Ljubljana,
- Četrtne skupnosti Moste, Ob Ljubljanici 36a, Ljubljana,
- Četrtne skupnosti Polje, Polje 12, Ljubljana,
- Četrtne skupnosti Posavje, Dunajska 230, Ljubljana,
- Četrtne skupnosti Rožnik, Viška 38, Ljubljana,
- Četrtne skupnosti Rudnik, Pot k ribniku 20, Ljubljana,
- Četrtne skupnosti Sostro, Cesta II. grupe odredov 43, Ljubljana,
- Četrtne skupnosti Šentvid, Prušnikova 106, Ljubljana,
- Četrtne skupnosti Šiška, Kebetova 1, Ljubljana,
- Četrtne skupnosti Šmarna gora, Pločanska 8, Ljubljana,
- Četrtne skupnosti Trnovo, Cesta dveh cesarjev 32, Ljubljana in
- Četrtne skupnosti Vič, Tbilisijska 22/a, Ljubljana.

V prostorih Jakopičeve galerije bo gradivo na vpogled od ponedeljka do sobote od 10.00 do 18.00 ure (ob nedeljah in praznikih zaprto), na Oddelku za urejanja prostora v poslovnem času, v prostorih četrtnih skupnosti pa v poslovnem času in ob sredah do 18.00 ure.

Javne obravnave gradiva bodo:
- 5. maja 2008 ob 18.00 uri v dvorani objekta MOL, Dunajska 367, Ljubljana, za območje Četrtne skupnosti Črnuče,
- 6. maja 2008 ob 18.00 uri v Osnovni šoli Šmartno, Cesta v Gameljne 7, Ljubljana, za območje Četrtne skupnosti Šmarna gora,
- 7. maja 2008 ob 18.00 uri v Osnovni šoli Danile Kumar, Godeževa 11, Ljubljana, za območje Četrtne skupnosti Posavje,
- 8. maja 2008 ob 18.00 uri v dvorani objekta MOL (bivša občina Bežigrad), Linhartova 13, Ljubljana, za območje Četrtne skupnosti Bežigrad,
- 9. maja 2008 ob 18.00 uri v Osnovni šoli Jožeta Moškriča, Jarška 34, Ljubljana, za območje Četrtne skupnosti Jarše,
- 12. maja 2008 ob 18.00 uri v dvorani objekta MOL, Agrokombinatska 2, Ljubljana, za območje Četrtne skupnosti Polje,
- 13. maja 2008 ob 18.00 uri v Kulturnem domu Španski borci, Zaloška 61, Ljubljana, za območje Četrtne skupnosti Moste,
- 14. maja 2008 ob 18.00 uri v dvorani objekta MOL, Cesta II. grupe odredov 43, Ljubljana, za območje Četrtne skupnosti Sostro,
- 15. maja 2008 ob 18.00 uri v dvorani objekta MOL, Pot do šole 2a, Ljubljana, za območje Četrtne skupnosti Golovec,
- 19. maja 2008 ob 18.00 uri v Osnovni šoli Oskar Kovačič, Ob dolenjski železnici 48, Ljubljana, za območje Četrtne skupnosti Rudnik,
- 20. maja 2008 ob 18.00 uri v Osnovni šoli Kolezija, Cesta v Mestni log 46, Ljubljana, za območje Četrtne skupnosti Trnovo,
- 21. maja 2008 ob 18.00 uri v Osnovni šoli Bičevje, Splitska 13, Ljubljana, za območje Četrtne skupnosti Vič,
- 22. maja 2008 ob 18.00 uri v Osnovni šoli Vič, Abramova 26, Ljubljana, za območje Četrtne skupnosti Rožnik,
- 26. maja 2008 ob 18.00 uri v Osnovni šoli Hinka Smrekarja, Gorazdova 16, Ljubljana, za območje Četrtne skupnosti Šiška,
- 27. maja 2008 ob 18.00 uri v dvorani objekta MOL, Draveljska 44, Ljubljana za območje Četrtne skupnosti Dravlje,
- 28. maja 2008 ob 18.00 uri v dvorani objekta MOL, Prušnikova 99, Ljubljana, za območje Četrtne skupnosti Šentvid in
- 29. maja 2008 ob 18.00 uri v Osnovni šoli Poljane, Zemljemerska 7, Ljubljana, za območje Četrtne skupnosti Center.

Pisne pripombe in mnenja se lahko poda kot zapis v knjige pripomb na krajih javne razgrnitve, pošlje na Oddelek za urejanje prostora MOL, Poljanska 28, 1000 Ljubljana, ali posreduje na elektronski naslov opn.mol2008@ljubljana.si (v rubriko "zadeva" se navede ključne besede "Pripomba na SPN MOL", "Pripomba na IPN MOL", "Pripomba na OP za SPN MOL" ali "Pripomba na OP za IPN MOL") do vključno zadnjega dne javne razgrnitve.

Razgrnitveno gradivo je na ogled tudi na spletni aplikaciji.

Razpisne datoteke