Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN za del območja urejanja CI 5/6 Rog

Zaključen: 28. 12. 2009 , odpiranje prijav: 28. 12. 2009 , objava rezultatov: 28. 12. 2009

Datum objave: 19. 11. 2009
Rok za prijavo: 28. 12. 2009
Odpiranje prijav: 28. 12. 2009
Rezultati razpisa: 28. 12. 2009

Od 27. novembra do 28. decembra 2009 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja CI 5/6 Rog.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času) in na sedežu Četrtne skupnosti Center, Štefanova ulica 9, Ljubljana (v času uradnih ur in ob sredah do 18. ure).

Javna obravnava gradiva bo v sredo, 9. decembra 2009, ob 17. uri, v prostorih Četrtne skupnosti Center, Štefanova ulica 9, Ljubljana.

Obrazci