Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del

Zaključen: 16. 5. 2012 , odpiranje prijav: 16. 5. 2012 , objava rezultatov: 16. 5. 2012

Datum objave: 6. 4. 2012
Rok za prijavo: 16. 5. 2012
Odpiranje prijav: 16. 5. 2012
Rezultati razpisa: 16. 5. 2012

Od 16. aprila do 16. maja 2012 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr. in 43/11 – ZKZ-C, v nadaljnjem besedilu OPN MOL ID).

Gradivo bo javno razgrnjeno na spletni strani mestne občine Ljubljana (http://www.ljubljana.si/), v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, in na sedežih vseh četrtnih skupnosti MOL: 
- Četrtne skupnosti Bežigrad, Vojkova 1, Ljubljana,
- Četrtne skupnosti Center, Štefanova 9, Ljubljana,
- Četrtne skupnosti Črnuče, Dunajska 367, Ljubljana Črnuče,
- Četrtne skupnosti Dravlje, Draveljska 44, Ljubljana,
- Četrtne skupnosti Golovec, Litijska 38, Ljubljana,
- Četrtne skupnosti Jarše, Kvedrova 32, Ljubljana Nove Jarše,
- Četrtne skupnosti Moste, Ob Ljubljanici 36a, Ljubljana,
- Četrtne skupnosti Polje, Polje 12, Ljubljana Polje,
- Četrtne skupnosti Posavje, Bratovševa ploščad 30, Ljubljana,
- Četrtne skupnosti Rožnik, Viška 38, Ljubljana,
- Četrtne skupnosti Rudnik, Pot k ribniku 20, Ljubljana,
- Četrtne skupnosti Sostro, Cesta II. grupe odredov 43, Ljubljana,
- Četrtne skupnosti Šentvid, Prušnikova 106, Ljubljana Šentvid,
- Četrtne skupnosti Šiška, Kebetova 1, Ljubljana,
- Četrtne skupnosti Šmarna gora, Pločanska 8, Ljubljana Šmartno,
- Četrtne skupnosti Trnovo, Devinska 1b, Ljubljana,
- Četrtne skupnosti Vič, Tbilisijska 22a, Ljubljana.

Na Oddelku za urejanje prostora MOL bo gradivo na vpogled v poslovnem času, t.j. ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure.
V prostorih posameznih četrtnih skupnosti MOL pa bo gradivo dopolnjenega osnutka IPN MOL razgrnjeno v delih, ki se nanašajo na območja teh četrtnih skupnosti, in sicer v času uradnih ur, t.j. ob ponedeljkih od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, ob sredah od 8. do 12. in od 13. do 18. ure ter ob petkih od 8. do 12. ure.

Javna obravnava gradiva bo v torek, 8. maja 2012, ob 17. uri, v Marmorni dvorani Gospodarskega razstavišča, Dunajska 18, Ljubljana.

Pripombe na razgrnjena gradiva je do vključno zadnjega dne javne razgrnitve, to je 16. maja 2012, možno podati preko elektronskega obrazca s spletne razgrnitve. Kdor te možnosti nima, jih lahko poda na isti način tudi na vseh lokacijah javne razgrnitve. Obravnavane bodo samo pripombe, ki se bodo nanašale na spremembe in dopolnitve OPN MOL ID.

Lastniki zemljiških parcel, katerim se spreminja namenska raba, morajo pri oddaji pripombe navesti tudi svoje ime in priimek ter naslov. Seznam zemljiških parcel, katerih namenska raba se v dopolnjenem osnutku sprememb in dopolnitev OPN MOL ID spreminja, je objavljen v prilogi.
 

Povezava na razgrnitveno gradivo 

 

Razpisne datoteke