Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja VP 3/2 Brdo

Zaključen: 21. 5. 2018

Datum objave: 13. 4. 2018
Rok za prijavo: 21. 5. 2018

Od 20. 4. do 21. 5. 2018 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja VP 3/2 Brdo.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), in na sedežu Četrtne skupnosti Rožnik, Viška cesta 38, Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, ob sredah od 8. do 12. in od 13. do 18. ure ter ob petkih od 8. do 12. ure).
Javna obravnava gradiva bo v sredo, 9. 5. 2018, ob 17. uri, v prostorih Četrtne skupnosti Rožnik, Viška cesta 38, Ljubljana.

Razpisne datoteke