Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev UN za območje urejanja MM 9/2 Pokopališče Sostro

Zaključen: 7. 10. 2013

Datum objave: 29. 8. 2013
Rok za prijavo: 7. 10. 2013

Od 6. 9. do 7. 10. 2013 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju ureditvenega načrta za območje urejanja MM 9/2 Pokopališče Sostro.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), in na sedežu Četrtne skupnosti Sostro, Cesta II. grupe odredov 43, Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, ob sredah od 8. do 12. in od 13. do 18. ure ter ob petkih od 8. do 12. ure).

Javna obravnava gradiva bo v sredo, 18. 9. 2013, ob 17. uri, v prostorih Četrtne skupnosti Sostro, Cesta II. grupe odredov 43, Ljubljana.

Razpisne datoteke