Javna razgrnitev dopolnjenih osnutkov odlokov o OPPN 408 Povezovalna cesta Agrokombinatska – Hladilniška – del in OPPN 420 Polje - Pokopališče

Zaključen: 23. 12. 2013

Datum objave: 15. 11. 2013
Rok za prijavo: 23. 12. 2013

Od 22. 11. do 23. 12. 2013 bosta javno razgrnjena: 1. dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 408 Povezovalna cesta Agrokombinatska – Hladilniška – del, in 2. dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 420 Polje - Pokopališče.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), in na sedežu Četrtne skupnosti Polje, Polje 12, Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, ob sredah od 8. do 12. in od 13. do 18. ure ter ob petkih od 8. do 12. ure).

Javna obravnava gradiva pod točko 1 (OPPN 408 Povezovalna cesta Agrokombinatska – Hladilniška – del) bo v sredo, 4. 12. 2013, ob 17. uri, v prostorih Četrtne skupnosti Polje, Polje 12, Ljubljana.

Javna obravnava gradiva pod točko 2 (OPPN 420 Polje - Pokopališče) bo v četrtek, 5. 12. 2013, ob 17. uri, v prostorih Četrtne skupnosti Polje, Polje 12, Ljubljana.
 

Razpisne datoteke