Javna razgrnitev odloka o zazidalnem načrtu za območji urejanja MS 1/2-1 in MR 1/1 Zelena jama

Zaključen: 31. 5. 2002 , odpiranje prijav: 12. 6. 2002

Datum objave: 26. 4. 2002
Rok za prijavo: 31. 5. 2002
Odpiranje prijav: 12. 6. 2002

Javno se razgrne Odlok o zazidalnem načrtu za območji urejanja MS 1/2-1 in MR 1/1 Zelena jama, ki obravnava območje med Šmartinsko, Flajšmanovo, Rožičevo, Kavčičevo in Vzajemno ulico.

Osnutek bo javno razgrnjen od 26. aprila 2002 do 31. maja 2002 v prostorih Oddelka za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, v prostorih Upravne enote Ljubljana, Izpostava Moste-Polje, Proletarska 1, Ljubljana, in v prostorih Oddelka za lokalno samoupravo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Kvedrova 32, Ljubljana.

Javna obravnava osnutka bo v sredo, 15. maja 2002, ob 18. uri v Srednji šoli tiska in papirja, Pokopališka ulica 33, Ljubljana.

Pisne pripombe k osnutku se lahko vpiše v knjige pripomb na krajih razgrnitve ali pošlje na Oddelek za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana.

Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.

Razpisne datoteke