Javna razgrnitev OPPN 391 Jurčkova zahod

Zaključen: 6. 3. 2020

Datum objave: 30. 1. 2020
Rok za prijavo: 6. 3. 2020

Od 6. 2. 2020 do 6. 3. 2020 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 391 Jurčkova zahod.

Gradivo bo od 6. 2. 2020 do 6. 3. 2020 javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), na sedežu Četrtne skupnosti Rudnik, Pot k ribniku 20, Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8.30 do 13. ure, ob sredah od 8.30 do 12. in od 13. do 17. ure ter ob petkih od 8.30 do 12. ure) in na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

Javna obravnava gradiva bo v sredo, 26. 2. 2020, ob 17. uri, v prostorih Četrtne skupnosti Rudnik, Pot k ribniku 20, Ljubljana.

Pripombe in predloge lahko do konca javne razgrnitve pošljete na naslov: Oddelek za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, ali na elektronski naslov: urbanizem@ljubljana.si, pri čemer v rubriki “zadeva” navedete: “ Pripomba na javno razgrnitev OPPN 391”.

Razpisne datoteke