Javna razgrnitev osnutek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območja urejanja ŠP 6/2 SKIP – del, ŠR 6/1 RC Šentvid – del in ŠI 6/1 Turbo inštitut - del

Zaključen: 27. 3. 2006

Datum objave: 17. 2. 2006
Rok za prijavo: 27. 3. 2006

Osnutek bo javno razgrnjen od 17. februarja 2006 do 27. marca 2006 , javna obravnava pa bo v sredo, 7. marca 2006.

Razpisne datoteke