Javna razgrnitev osnutka DPN za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Vodice s strokovnimi podlagami in okoljskega poročila

Zaključen: 6. 12. 2013

Datum objave: 10. 10. 2013
Rok za prijavo: 6. 12. 2013

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor naznanja javno razgrnitev osnutka državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Vodice, povzetka za javnost, okoljskega poročila za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Vodice, in ostalih strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve osnutka državnega prostorskega načrta.

Gradivo bo od 6. novembra 2013 do 6. decembra 2013 v času uradnih ur javno razgrnjeno:
– na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, Direktoratu za prostor, Tržaška cesta 19a, Ljubljana,
– v prostorih Občine Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice,
– v prostorih Mestne občine Ljubljana:
 Oddelek za urejanje prostora, Poljanska 28, Ljubljana,
 Četrtna skupnost Rožnik, Viška 38, Ljubljana,
 Četrtna skupnost Dravlje, Draveljska 44, Ljubljana,
 Četrtna skupnost Šentvid, Prušnikova 106, Ljubljana,
 Četrtna skupnost Posavje, Bratovševa ploščad 30, Ljubljana
 Četrtna skupnost Šmarna gora, Pločanska 8, Ljubljana,
– v prostorih Občine Dobrova–Polhov Gradec, Stara cesta 13, 1356 Dobrova,
– v prostorih Občine Horjul, Občinski trg 1, 1354 Horjul,
– v prostorih Oddelka za prostor Občine Vrhnika, Cankarjev trg 11, 1360 Vrhnika,
– v prostorih Občine Logatec, Tržaška cesta 50 a, 1370 Logatec,

Gradivo bo v tem času javno razgrnjeno tudi v digitalni obliki na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor.

Za območje Mestne občine Ljubljana bo javna obravnava potekala 20. 11. 2013 s pričetkom ob 16.00 v prostorih Četrtne skupnosti Dravlje, Draveljska 44, Ljubljana.

Razpisne datoteke