Javna razgrnitev osnutka DPN za prenosni plinovod R52 Kleče - Toplarna Šiška

Zaključen: 12. 9. 2014

Datum objave: 17. 7. 2014
Rok za prijavo: 12. 9. 2014

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor naznanja javno razgrnitev osnutka državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R52 Kleče - Toplarna Šiška, povzetka za javnost in ostalih strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve osnutka državnega prostorskega načrta.

Gradivo bo od 28. julija 2014 do 12. septembra 2014 javno razgrnjeno:
– na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, Direktoratu za prostor, Langusova ulica 4, Ljubljana,
– v prostorih Mestne občine Ljubljana, Oddelku za urejanje prostora, Poljanska cesta 28, Ljubljana,
– v prostorih Četrtne skupnosti Šentvid, Prušnikova 106, Ljubljana,
– v prostorih Četrtne skupnosti Posavje, Bratovševa ploščad 30, Ljubljana,
– v prostorih Četrtne skupnosti Dravlje, Draveljska 44, Ljubljana,
– v prostorih Četrtne skupnosti Šiška, Kebetova 1, Ljubljana.

Gradivo bo v tem času javno razgrnjeno tudi v digitalni obliki na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor.

Javna obravnava bo potekala 8. septembra 2014, s pričetkom ob 18.00, v prostorih Četrtne skupnosti Šiška, Kebetova 1, Ljubljana.

Razpisne datoteke