Javna razgrnitev osnutka Lokacijskega načrta za daljnovod 2x110 kV Toplarna - Polje - Beričevo in predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov MOL in Občine Dol pri Ljubljani, v delu, ki ga določa osnutek lokacijskega načrta

Zaključen: 1. 10. 2002 , odpiranje prijav: 5. 11. 2002

Datum objave: 23. 9. 2002
Rok za prijavo: 1. 10. 2002
Odpiranje prijav: 5. 11. 2002

Javna obravnava obeh dokumentov bo v sredo, 25. septembra 2002, ob 18.00 uri, v prostorih Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Agrokombinatska 2, Ljubljana.

Dokumenta bosta javno razgrnjena od 1. septembra 2002 do 1. oktobra 2002 v prostorih:

  • Upravne enote Ljubljana, Izpostava Moste-Polje, Proletarska 1, Ljubljana;
  • Mestne občine Ljubljana, Oddelek za urbanizem, Poljanska 28, Ljubljana;
  • Mestne občine Ljubljana, Oddelek za lokalno samoupravo, Četrtna skupnost Moste, Ob Ljubljanici 36a, Ljubljana;
  • Mestne občine Ljubljana, Oddelek za lokalno samoupravo, Četrtna skupnost Jarše, Kvedrova cesta 32, Ljubljana;
  • Mestne občine Ljubljana, Oddelek za lokalno samoupravo, Četrtna skupnost Polje, Polje 12, Ljubljana;
  • Mestne občine Ljubljana, Oddelek za lokalno samoupravo, Četrtna skupnost Črnuče, Dunajska 367, Ljubljana.

Skupna javna obravnava obeh dokumentov bo v sredo, 25. septembra 2002, ob 18.00 uri, v prostorih Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Agrokombinatska 2, Ljubljana.