Javna razgrnitev osnutka Odloka o lokacijskem načrtu za območje Njegoševe ceste v Ljubljani.

Zaključen: 29. 10. 2004 , odpiranje prijav: 30. 10. 2004

Datum objave: 20. 9. 2004
Rok za prijavo: 29. 10. 2004
Odpiranje prijav: 30. 10. 2004

Javno se razgrne osnutek Odloka o lokacijskem načrtu za območje Njegoševe ceste v Ljubljani.

Osnutek bo javno razgrnjen od 27. septembra do 29. oktobra 2004 v prostorih Oddelka za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času), v pisarni Oddelka za lokalno samoupravo MU MOL, Kotnikova 2, Ljubljana (ob sredah od 8. do 12. in od 13. do 16. ure), in na sedežu Četrtne skupnosti Center, Štefanova 9, Ljubljana (v času uradnih ur) ter na sedežu Četrtne skupnosti Bežigrad, Vojkova 1, Ljubljana (v času uradnih ur).

Javna obravnava osnutka bo za obe četrtni skupnosti v torek, 26. okrobra 2004, ob 17. ure v prostorih Oddelka za lokalno samoupravo na sedežu Četrtne skupnosti Center, Zarnikova ulica 3, Ljubljana.

Razpisne datoteke