Javna razgrnitev osnutka Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (vzhodni del)

Zaključen: 22. 12. 2007

Datum objave: 22. 11. 2006
Rok za prijavo: 22. 12. 2007

Osnutek bo javno razgrnjen od 22. novembra 2006 do 22. decembra 2006, javna obravnava osnutka bo 13. decembra 2006, ob 17.00 uri, na sedežu Četrtne skupnosti Šiška, Kebetova 1, Ljubljana.

Razpisne datoteke