Javna razgrnitev osnutka Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna, funkcionalne enote F1b, F2a, F2c, Cf1, Cf2, Cf3, C1, C11-del, C12, C13, C14, C16-del

Zaključen: 22. 7. 2005 , odpiranje prijav: 23. 7. 2005

Datum objave: 17. 6. 2005
Rok za prijavo: 22. 7. 2005
Odpiranje prijav: 23. 7. 2005

Javno se razgrne: - osnutek Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna, funkcionalne enote F1b, F2a, F2c, Cf1,Cf2, Cf3, C1, C11-del, C12, C13, C14, C16-del.

Javna razgrnitev bo trajala od 21. junija 2005 do 22. julija 2005.

Razpisne datoteke