Javna razgrnitev osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljana za obdobje 1986 - 2000 za območje MOL (za del območja VK 7/3) in osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V7 Kozarje

Zaključen: 11. 10. 2002 , odpiranje prijav: 12. 10. 2002

Datum objave: 4. 9. 2002
Rok za prijavo: 11. 10. 2002
Odpiranje prijav: 12. 10. 2002

Javno se razgrneta osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986 - 2000 za območje Mestne občine Ljubljana (za del območja VK 7/3) in osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V7 Kozarje.

Osnutka bosta javno razgrnjena od 11. septembra 2002 do 11. oktobra 2002 v prostorih Oddelka za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, v prostorih Oddelka za lokalno samoupravo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Četrtna skupnost Rožnik, Viška cesta 38 in Brdnikova ulica 14, Ljubljana.

Javna obravnava osnutkov bo v torek, 1. oktobra 2002, ob 18.00 uri, v prostorih Oddelka za lokalno samoupravo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Četrtna skupnost Rožnik, Brdnikova ulica 14, Ljubljana.

Pisne pripombe k osnutkoma se lahko vpiše v knjige pripomb na krajih razgrnitve ali pošlje na Oddelek za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana. Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.

Razpisne datoteke