Javna razgrnitev osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih pogojih za plansko celoto B1 Bežigrad - zahod, za del območja urejanja BS1/5-1

Zaključen: 21. 6. 2004 , odpiranje prijav: 22. 6. 2004

Datum objave: 14. 5. 2004
Rok za prijavo: 21. 6. 2004
Odpiranje prijav: 22. 6. 2004

Javno se razgrne osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 Bežigrad - zahod, za del območja urejanja BS1/5-1.

Osnutek bo javno razgrnjen od 21. maja 2004 do 21. junija 2004 v prostorih Oddelka za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, v prostorih Oddelka za lokalno samoupravo Mestne uprave Ljubljana, Četrtne skupnosti Bežigrad, Vojkova 1, Ljubljana in v prostorih Upravne enote Ljubljana, Izpostava Bežigrad, Vojkova 2, Ljubljana (v času uradnih ur).

Javna obravnava osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 Bežigrad - zahod za del območje urejanja BS1/5-1, bo v sredo, 16. junija 2004, ob 18.00 uri, v prostorih Oddelka za lokalno samoupravo Mestne uprave, Mestne občine Ljubljana, Četrtne skupnosti Bežigrad, Vojkova 1, Ljubljana.