Javna razgrnitev osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del prostorske celote C6 Vodmat (Klinični center - sever)

Zaključen: 6. 7. 2001 , odpiranje prijav: 10. 7. 2001

Datum objave: 1. 7. 2001
Rok za prijavo: 6. 7. 2001
Odpiranje prijav: 10. 7. 2001

Od 6. junija 2001 do 3. avgusta 2001: Javno se razgrne osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del prostorske celote C6 Vodmat (Klinični center - sever).

Javna obravnava osnutka bo v torek, 10. julija 2001 ob 17.00 uri v prostorih Oddelka za urbanizem Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana.

Razpisne datoteke