Javna razgrnitev osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (za območje urejanja CO 7/1 Barvarska steza)

Zaključen: 25. 2. 2002 , odpiranje prijav: 14. 2. 2002

Datum objave: 25. 1. 2002
Rok za prijavo: 25. 2. 2002
Odpiranje prijav: 14. 2. 2002

Javno se razgrne osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (za območje urejanja CO 7/1 Barvarska steza).

Javna obravnava osnutka bo v četrtek, 14. 2. 2002, ob 17. uri v prostorih Oddelka za lokalno samoupravo MU MOL na Zarnikovi 3 v Ljubljani.