Javna razgrnitev osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š1 Šiška za območje urejanja ŠS1/5 morfološka enota 1C/2, in osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostroskih ureditvenih pogojih za območje urejanja ŠP1/3 Viator

Zaključen: 3. 5. 2004 , odpiranje prijav: 4. 5. 2004

Datum objave: 25. 3. 2004
Rok za prijavo: 3. 5. 2004
Odpiranje prijav: 4. 5. 2004

Javno se razgrneta osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š1 Šiška za območje urejanja ŠS1/5 morfološka enota 1C/2, in osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja ŠP1/3 Viator.

Osnutka bosta javno razgrnjena od 1. aprila 2004 do 3. maja 2004 v prostorih Oddelka za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, na sedežu Četrtne skupnosti Šiška, Kebetova 1, Ljubljana, in na Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Šiška, Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana (med uradnimi urami). Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja ŠS1/5, morfološka enota 1C/2, pa še v pisarni Oddelka za lokalno samoupravo, Ulica bratov Učakar 6, Ljubljana, ob ponedeljkih med 8. in 12. uro.

Javna obravnava osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š1 Šiška za območje urejanja ŠS1/5 morfološka enota 1C/2, bo v torek, 20. aprila 2004, ob 18.00 uri, javna obravnava osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja ŠP1/3 Viator pa v sredo, 21. aprila 2004, ob 18. uri v prostorih Četrtne skupnosti Šiška, Kebetova 1, Ljubljana.

Razpisne datoteke