Javna razgrnitev osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š1 Šiška

Zaključen: 14. 7. 2003 , odpiranje prijav: 15. 7. 2003

Datum objave: 6. 6. 2003
Rok za prijavo: 14. 7. 2003
Odpiranje prijav: 15. 7. 2003

Javno se razgrne osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š1 Šiška.

Osnutek bo javno razgrnjen od 13.6.2003 do 14.7.2003 v prostorih Oddelka za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, v prostorih Upravne enote Ljubljana, Izpostava Šiška, Trg Prekomorskih brigad 1, Ljubljana, v prostorih Oddelka za lokalno samoupravo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Kebetova 1, Ljubljana, in v prostorih Oddelka za lokalno samoupravo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Gotska 12, Ljubljana.

Javna obravnava osnutka bo v ponedeljek, 23.6.2003, ob 18.00 uri, v prostorih Oddelka za lokalno samoupravo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Kebetova 1, Ljubljana.

Razpisne datoteke