Javna razgrnitev osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š6 Stanežiče - Vižmarje

Zaključen: 26. 6. 2007

Datum objave: 11. 6. 2007
Rok za prijavo: 26. 6. 2007

Javna razgrnitev bo potekala od 11. junija 2007 do 26. junija 2007 v prostorih Oddelka za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času) ter na sedežu Četrtne skupnosti Šentvid, Prušnikova ulica 106, Ljubljana (v času uradnih ur in ob sredah do 18. ure).

Javna obravnava osnutka bo v sredo, 20. junija 2007, ob 18.00 uri, na sedežu Četrtne skupnosti Šentvid, Prušnikova ulica 106, Ljubljana.

Rezultati razpisa