Javna razgrnitev osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za območje planske celote V 2 Trnovo - Tržaška (za del območja urejanja VR 2/6 ob Cesti dveh cesarjev)

Zaključen: 13. 7. 2001 , odpiranje prijav: 18. 6. 2001

Datum objave: 1. 6. 2001
Rok za prijavo: 13. 7. 2001
Odpiranje prijav: 18. 6. 2001

Od 1. junija 2001 do 13. julija 2001: Javno se razgrne osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za območje planske celote V 2 Trnovo - Tržaška (za del območja urejanja VR 2/6 ob Cesti dveh cesarjev).

Javna obravnava osnutka bo v ponedeljek, 18. junija 2001 ob 18.00 uri v prostorih Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Trg Mladinskih delovnih brigad 7, Ljubljana.