Javna razgrnitev osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za območje planske celote V2 Trnovo - Tržaška cesta (za območja urejanja VS 2/3 Kolezija - del, VS 2/5 Postojnska ulica, VS 2/7 Murgle - del, VI 2/4 Mirje - del, VI 2/6 Dijaški dom - del, VP 2/2 Ilirija - del, VT 2/1 Dolgi most - del, VS 2/4-1 Langusova ulica - del)

Zaključen: 14. 8. 2001 , odpiranje prijav: 12. 7. 2001

Datum objave: 7. 8. 2001
Rok za prijavo: 14. 8. 2001
Odpiranje prijav: 12. 7. 2001

Javno se razgrne osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za območje planske celote V2 Trnovo - Tržaška cesta (za območja urejanja VS 2/3 Kolezija - del, VS 2/5 Postojnska ulica, VS 2/7 Murgle - del, VI 2/4 Mirje - del, VI 2/6 Dijaški dom - del, VP 2/2 Ilirija - del, VT 2/1 Dolgi most - del, VS 2/4-1 Langusova ulica - del).

Javna obravnava osnutka bo v četrtek, 12. julija 2001, ob 18.00 uri v prostorih Mestne občine Ljubljana, Trg MDB 7, Ljubljana.

Razpisne datoteke