Javna razgrnitev osnutka Odloka o spremembi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š6 Stanežiče – Vižmarje, ki obravnava uskaditev odloka z odločbo ustavnega sodišča in se nanaša na območje urejanja ŠS 6/12 Brod, ki leži južno od Marinovševe in zahodno od Tacenske

Zaključen: 10. 5. 2002 , odpiranje prijav: 17. 5. 2002

Datum objave: 4. 4. 2002
Rok za prijavo: 10. 5. 2002
Odpiranje prijav: 17. 5. 2002

Osnutek bo javno razgrnjen v prostorih Oddelka za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, v prostorih Oddelka za lokalno samoupravo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Četrtna skupnost Šentvid, Prušnikova 106, Ljubljana Šentvid, in v prostorih Oddelka za lokalno samoupravo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Kosijeva ulica 1, Ljubljana Šentvid.

Javna obravnava osnutka bo v torek, 16.4.2002, ob 17.00 uri v prostorih Oddelka za lokalno samoupravo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Kosijeva ulica 1, Ljubljana Šentvid.

Osnutek Odloka o spremembi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih bo javno razgrnjen v prostorih Oddelka za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, v prostorih Oddelka za lokalno samoupravo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Četrtna skupnost Šentvid, Prušnikova 106, Ljubljana Šentvid, in v prostorih Oddelka za lokalno samoupravo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Kosijeva ulica 1, Ljubljana Šentvid.

Javna obravnava osnutka bo v torek, 16.4.2002, ob 17.00 uri v prostorih Oddelka za lokalno samoupravo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Kosijeva ulica 1, Ljubljana Šentvid.

Pisne pripombe k osnutku se lahko vpiše v knjige pripomb na krajih razgrnitve ali pošlje na Oddelek za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana. Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.

Osnutek Odloka o spremembi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š6 Stanežiče – Vižmarje obravnava uskaditev odloka z odločbo ustavnega sodišča in se nanaša na območje urejanja ŠS 6/12 Brod, ki leži južno od Marinovševe in zahodno od Tacenske.

Razpisne datoteke