Javna razgrnitev osnutka odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja CO 1/38 - Križevniška, ki obravnava območje med Križevniško, Bregom, Salendrovo in Gosposko

Zaključen: 10. 5. 2002 , odpiranje prijav: 17. 5. 2002

Datum objave: 4. 4. 2002
Rok za prijavo: 10. 5. 2002
Odpiranje prijav: 17. 5. 2002

Javno se razgrne osnutek Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja CO 1/38 - Križevniška, ki obravnava območje med Križevniško, Bregom, Salendrovo in Gosposko. Osnutek bo javno razgrnjen v prostorih Oddelka za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, in v prostorih Oddelka za lokalno samoupravo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Četrtna skupnost Center, Štefanova 9, Ljubljana.

Javna obravnava osnutka bo v sredo, 17.4.2002, ob 17.00 uri v prostorih Oddelka za lokalno samoupravo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Četrtna skupnost Center, Štefanova 11, Ljubljana.

Pisne pripombe k osnutku se lahko vpiše v knjige pripomb na krajih razgrnitve ali pošlje na Oddelek za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana. Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.

Osnutek Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja CO 1/38 – Križevniška obravnava območje med Križevniško, Bregom, Salendrovo in Gosposko.

Razpisne datoteke