Javna razgrnitev osnutka Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja CO 2/26 Opera

Zaključen: 14. 7. 2003 , odpiranje prijav: 15. 7. 2003

Datum objave: 6. 6. 2003
Rok za prijavo: 14. 7. 2003
Odpiranje prijav: 15. 7. 2003

Javno se razgrne osnutek Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja CO 2/26 Opera.

Osnutek bo javno razgrnjen v prostorih Oddelka za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, in v prostorih Oddelka za lokalno samoupravo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, na sedežu Četrtne skupnosti Center, Štefanova 9, Ljubljana.

Osnutek bo javno razgrnjen od 13.6.2003 do 14.7.2003. 

Javna obravnava osnutka bo v sredo, 18.6.2003, ob 17.00 uri, v prostorih Oddelka za lokalno samoupravo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, na sedežu Četrtne skupnosti Center, Štefanova 9, Ljubljana.

Razpisne datoteke