Javna razgrnitev osnutka Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja CO 5/7 Chemo

Zaključen: 5. 2. 2004 , odpiranje prijav: 6. 2. 2004

Datum objave: 29. 12. 2003
Rok za prijavo: 5. 2. 2004
Odpiranje prijav: 6. 2. 2004

Javno se razgrne osnutek Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja CO 5/7 Chemo.

Osnutek bo javno razgrnjen od 5.1.2004 do 5.2.2004.

Javna obravnava osnutka bo v torek, 20.1.2004, ob 17.00 uri, v prostorih Oddelka za lokalno samoupravo Mestne uprave Mestne obcine Ljubljana na sedežu Četrtne skupnosti Center, Štefanova 9 Ljubljana.

Razpisne datoteke