Javna razgrnitev osnutka odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja MS 3/3-2 Sneberje in za del območja urejanja MK 3/1

Zaključen: 1. 7. 2001 , odpiranje prijav: 20. 7. 2001

Datum objave: 1. 6. 2001
Rok za prijavo: 1. 7. 2001
Odpiranje prijav: 20. 7. 2001

Od 1. junija 2002 do 2. julija 2002: Javna razgrnitev osnutka Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja MS 3/3-2 Sneberje in za del območja urejanja MK 3/1.

Javna obravnava osnutka bo v sredo, 20. junija 2001 ob 18.00 uri v prostorih Oddelka za lokalno samoupravo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Izpostava Zadobrova - Sneberje, Zadobrovška 88, Ljubljana.