Javna razgrnitev osnutka Odloka o Zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 1/2 Rudnik

Zaključen: 11. 3. 2002 , odpiranje prijav: 11. 3. 2002

Datum objave: 4. 2. 2002
Rok za prijavo: 11. 3. 2002
Odpiranje prijav: 11. 3. 2002

Javno se razgrne osnutek Odloka o Zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 1/2 Rudnik, ki ga je izdelal URBI, d.o.o., v novembru 2001.

Javna obravnava osnutka bo v ponedeljek, 11. februarja 2002, ob 16.00 uri v prostorih Oddelka za lokalno samoupravo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Pot k ribniku 20, Ljubljana.