Javna razgrnitev osnutka odloka o zazidalnem načrtu za območje VS3/5 Brdo in južni del območja urejanja VP3/2 Brdo ter osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja VP3/2 Brdo

Zaključen: 5. 8. 2004 , odpiranje prijav: 6. 8. 2004

Datum objave: 17. 6. 2004
Rok za prijavo: 5. 8. 2004
Odpiranje prijav: 6. 8. 2004

Javno se razgrneta osnutek Odloka o zazidalnem načrtu za območje VS3/5 Brdo in južni del območja urejanja VP3/2 Brdo in osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja VP3/2 Brdo.

Osnutka bosta javno razgrnjena od 24. junija 2004 do 5. avgusta 2004 v prostorih Oddelka za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, v pisarni Oddelka za lokalno samoupravo MU MOL, Brdnikova 14, Ljubljana in na sedežu Četrtne skupnosti Rožnik, Viška 38, Ljubljana.

Javna obravnava obeh osnutkov bo v sredo, 7. julija 2004, ob 18.00 uri, v prostorih Oddelka za lokalno samoupravo Mestne uprave, Mestne občine Ljubljana, Brdnikova 14, Ljubljana.

Razpisne datoteke