Javna razgrnitev osnutka osnutka Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja ŠR 2/1 Stadion

Zaključen: 30. 7. 2002 , odpiranje prijav: 2. 8. 2002

Datum objave: 23. 7. 2002
Rok za prijavo: 30. 7. 2002
Odpiranje prijav: 2. 8. 2002

Osnutek Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja ŠR 2/1 Stadion bo javno razgrnjen od 20.06.2002 do 30.07.2002 v prostorih Oddelka za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, v prostorih Upravne enote Ljubljana, Izpostava Šiška, Trg Prekomorskih brigad 1, Ljubljana, in v prostorih Oddelka za lokalno samoupravo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Četrtna skupnost Šiška, Kebetova 1, Ljubljana.

Javna obravnava osnutka bo v četrtek, 27.06.2002, ob 18.00 uri, v prostorih Oddelka za lokalno samoupravo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Kebetova 1, Ljubljana.

Pisne pripombe k osnutkoma se lahko vpiše v knjige pripomb na krajih razgrnitve ali pošlje na Oddelek za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana. Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.