Javna razgrnitev osnutkov odlokov sprememb in dopolnitev Dolgoročnega plana MOL za območja urejanja VP3/2 Brdo - del, Potniški center Ljubljana, BP 1/3 Mladinska knjiga, ŠP 1/3 VIiator, ŠI 5/1 Škofovi zavodi, ŠR Kamna Gorica in MR 8/2 Vevče

Zaključen: 20. 2. 2004 , odpiranje prijav: 21. 2. 2004

Datum objave: 12. 1. 2004
Rok za prijavo: 20. 2. 2004
Odpiranje prijav: 21. 2. 2004

Osnutki odlokov sprememb in dopolnitev Dolgoročnega plana MOL za območja urejanja VP3/2 BRDO - del, POTNIŠKI CENTER LJUBLJANA, BP 1/3 MLADINSKA KNJIGA, ŠP 1/3 VIATOR, ŠI 5/1 ŠKOFOVI ZAVODI, ŠR 3/3 KAMNA GORICA in MR 8/2 VEVČE, se javno razgrnejo v prostorih Oddelka za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana in na sedežih četrtnih skupnosti, kjer leži posamezno obravnavano območje.

Osnutek je javno razgrnjen od 19.1.2004 do 20.2.2004.