Javna razgrnitev pobude in elaborata Lokacijske preveritve za del enote urejanja prostora JA-250

Zaključen: 20. 12. 2018

Datum objave: 26. 11. 2018
Rok za prijavo: 20. 12. 2018

Od 5. 12. 2018 do 20. 12. 2018 bo javno razgrnjena pobuda in elaborat Lokacijske preveritve za del enote urejanja prostora JA-250 (IKEA).

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), na sedežu Četrtne skupnosti Jarše, Kvedrova cesta 32, 1000 Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, ob sredah od 8. do 12. in od 13. do 18. ure ter ob petkih od 8. do 12. ure) ter na spletu.

Razpisne datoteke