Javna razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za del enote urejanja prostora PO-327

Zaključen: 14. 3. 2024

Datum objave: 22. 2. 2024
Rok za prijavo: 14. 3. 2024

Od 29. 2. 2024 do 14. 3. 2024 bosta javno razgrnjena pobuda in elaborat lokacijske preveritve za del enote urejanja prostora PO-327.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), na sedežu Četrtne skupnosti Polje, Zaloška cesta 160, 1000 Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8.30 do 13.00, ob sredah od 8.30 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter ob petkih od 8.30 do 12.00) in na spletni strani.

Pripombe in predloge lahko do konca javne razgrnitve pošljete na naslov: Oddelek za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, ali na elektronski naslov: urbanizem@ljubljana.si, pri čemer v rubriki »zadeva« navedete: »Lokacijska preveritev za EUP PO-327«.

Razpisne datoteke