Javna razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za del območja OPPN za dele območij urejanja CI7/21 Roška kasarna, CS7/22 Spodnje Poljane, CV8 Gruberjev prekop, CR8/1 Gruberjev prekop in CT46 Roška cesta (za del prostorskih enot P3 in C3)

Zaključen: 20. 5. 2022

Datum objave: 29. 4. 2022
Rok za prijavo: 20. 5. 2022 do 24:00

Od 6. 5. 2022 do 20. 5. 2022 bo potekala javna razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za del območja OPPN za dele območij urejanja CI7/21 Roška kasarna, CS7/22 Spodnje Poljane, CV8 Gruberjev prekop, CR8/1 Gruberjev prekop in CT46 Roška cesta (za del prostorskih enot P3 in C3).

Gradivo bo od 6. 5. 2022 do 20. 5. 2022 javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), na sedežu Četrtne skupnosti Center, Štefanova ulica 9, 1000 Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8.30 do 13. ure, ob sredah od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure ter ob petkih od 8.30 do 12. ure) in na spletnem naslovu: https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-urejanje-prostora/javne-razgrnitve/

V prostorih je treba upoštevati veljavne ukrepe za zajezitev širjenja okužb novega koronavirusa.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo.

Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve pošljejo na naslov Oddelek za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana ali na elektronski naslov urbanizem@ljubljana.si, pri čemer se v rubriki “zadeva” navede: “Lokacijska preveritev Roška 2022”.

Razpisne datoteke