Javna razgrnitev pobude in elaborata Lokacijske preveritve za del območja UN za območje urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna (za F30a) – ID:1963

Zaključen: 25. 1. 2021

Datum objave: 4. 1. 2021
Rok za prijavo: 25. 1. 2021

Od 7. 1. 2021 do 25. 1. 2021 bo potekala javna razgrnitev pobude in elaborata Lokacijske preveritve za del območja UN za območje urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna (za F30a) – ID: 1963

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), na sedežu Četrtne skupnosti Dravlje, Draveljska ulica 44, 1000 Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8.30 do 13. ure, ob sredah od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure ter ob petkih od 8.30 do 12. ure) in na spletnem naslovu: https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-urejanje-prostora/javne-razgrnitve/.
V prostorih je treba upoštevati veljavne ukrepe za zajezitev širjenja okužb novega koronavirusa.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo.

Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve pošljejo na naslov Oddelek za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana ali na elektronski naslov urbanizem@ljubljana.si, pri čemer se v rubriki “Zadeva” elektronskega sporočila navede: “Lokacijska preveritev UN ŠP4/1-1 Avtotehna - ID 1963”.

Razpisne datoteke