Javna razgrnitev pobude in elaborata Lokacijske preveritve za del območja UN za območje urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna (za F30a) – ID:3002

Zaključen: 14. 9. 2022

Datum objave: 18. 8. 2022
Rok za prijavo: 14. 9. 2022

Od 29. 8. 2022 do 14. 9. 2022 bo potekala javna razgrnitev pobude in elaborata Lokacijske preveritve za del območja UN za območje urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna (za F30a) – ID:3002

Gradivo bo javno razgrnjeno:
- v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure),
- na sedežu Četrtne skupnosti Dravlje, Draveljska ulica 44, 1000 Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8.30 do 13. ure, ob sredah od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure ter ob petkih od 8.30 do 12. ure)
- na spletnem naslovu https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-urejanje-prostora/javne-razgrnitve/.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve pošljejo na naslov Oddelek za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, ali na elektronski naslov urbanizem@ljubljana.si, pri čemer se v rubriki “Zadeva” elektronskega sporočila navede: “Lokacijska preveritev UN ŠP4/1-1 Avtotehna - ID 3002”.

Razpisne datoteke