Javna razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za del območja Zazidalnega načrta za območje Potniškega centra Ljubljana (za prostorske enote P1, del P2 in del P3a)

Zaključen: 27. 6. 2022

Datum objave: 6. 6. 2022
Rok za prijavo: 27. 6. 2022

Od 13. 6. 2022 do 27. 6. 2022 bo potekala javna razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za del območja Zazidalnega načrta za območje Potniškega centra Ljubljana (za prostorske enote P1, del P2 in del P3a).

Gradivo bo od 13. 6. 2022 do 27. 6. 2022 javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), na sedežih Četrtne skupnosti Center, Štefanova ulica 9, 1000 Ljubljana ter Četrtne skupnosti Bežigrad, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8.30 do 13. ure, ob sredah od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure ter ob petkih od 8.30 do 12. ure) in na spletnem naslovu: https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-urejanje-prostora/javne-razgrnitve/

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo.

Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve pošljejo na naslov Oddelek za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana ali na elektronski naslov urbanizem@ljubljana.si, pri čemer se v rubriki “zadeva” navede: “Lokacijska preveritev ZN PCL Mendota”.

 

 

Razpisne datoteke