Javna razgrnitev pobude in elaborata Lokacijske preveritve za OPPN 386 Poslovna cona Litostroj

Zaključen: 7. 3. 2023

Datum objave: 10. 2. 2023
Rok za prijavo: 7. 3. 2023

Od 20. 2. 2023 do 7. 3. 2023 bo potekala javna razgrnitev pobude in elaborata Lokacijske preveritve za OPPN 386 Poslovna cona Litostroj. (Identifikacijska številka lokacijske preveritve v prostorskem informacijskem sistemu je 3089.)

Gradivo bo javno razgrnjeno:

  • v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure),
  • na sedežu Četrtne skupnosti Šiška, Kebetova ulica 1, 1000 Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8.30 do 13. ure, ob sredah od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure ter ob petkih od 8.30 do 12. ure) in
  • na spletnem naslovu: https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-urejanje-prostora/javne-razgrnitve/

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo.

Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve pošljejo:

  • na naslov Oddelek za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska cesta 28, Ljubljana, ali
  • na elektronski naslov urbanizem@ljubljana.si, pri čemer se v rubriki “Zadeva” elektronskega sporočila navede: “Lokacijska preveritev OPPN 386”.

Razpisne datoteke