Javna razgrnitev pobude in elaborata Lokacijske preveritve za prostorsko enoto P10 v območju Zazidalnega načrta za območje potniškega centra Ljubljana

Zaključen: 1. 9. 2021

Datum objave: 13. 8. 2021
Rok za prijavo: 1. 9. 2021

Od 17. 8. 2021 do 1. 9. 2021 bo javno razgrnjena pobuda in elaborat Lokacijske preveritve za prostorsko enoto P10 v območju Zazidalnega načrta za območje potniškega centra Ljubljana.

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), na sedežu Četrtne skupnosti Center, Štefanova ulica 9, 1000 Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8.30 do 13. ure, ob sredah od 8.30 do 12. ure in od 13. do 17. ure ter ob petkih od 8.30 do 12. ure) ter na spletnem naslovu: https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-urejanje-prostora/javne-razgrnitve/

V prostorih je treba upoštevati veljavne ukrepe za zajezitev širjenja okužb novega koronavirusa. V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predloge lahko do konca javne razgrnitve pošljete na naslov: Oddelek za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, ali na elektronski naslov: urbanizem@ljubljana.si, pri čemer v rubriki “zadeva” navedete: “ Lokacijska preveritev ZN PCL za P10”.

Razpisne datoteke