Javna razgrnitev Prostorske konference za pripravo občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna, funkcionalne enote F1B, F2A, F2C, CF1, CF3 (območje Mercator Centra Ljubljana ob Celovški cesti)

Zaključen: 25. 1. 2004 , odpiranje prijav: 2. 2. 2004

Datum objave: 15. 1. 2004
Rok za prijavo: 25. 1. 2004
Odpiranje prijav: 2. 2. 2004

PROSTORSKA KONFERENCA za pripravo občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna, funkcionalne enote F1B, F2A, F2C, CF1, CF3 (območje Mercator Centra Ljubljana ob Celovški cesti).

Prostorska konferenca bo 27. januarja 2004 ob 13. uri v veliki sejni sobi Oddelka za urbanizem, Poljanska 28, Ljubljana.

Razpisne datoteke