Javna razgrnitev prvega osnutka Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice in za del območja urejanja BO 2/4 Smelt in drugega osnutka Odloka o zazidalnem načrtu za del območja urejanja VS 6/1 Dolgi most

Zaključen: 17. 7. 2006

Datum objave: 16. 6. 2006
Rok za prijavo: 17. 7. 2006

Osnutek pod točko 1 bo javno razgrnjen od 16. junija 2006 do 17. julija 2006, javna obravnava osnutka bo 22. junija 2006, ob 17.00 uri, na sedežu Četrtne skupnosti Bežigrad, Vojkova 1, Ljubljana.

Osnutek pod točko 2 bo javno razgrnjen od 16. junija 2006 do 17. julija 2006, javna obravnava osnutka bo 28. junija 2006, ob 17.00 uri, na sedežu Četrtne skupnosti Vič, Tbilisijska 22a, Ljubljana.

Razpisne datoteke