Javna razgrnitev prvega osnutka Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja MS 1/2-1 Zelena jama, in drugega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja urejanja MP 4/1 Letališče

Zaključen: 26. 4. 2007 , odpiranje prijav: 26. 4. 2007

Datum objave: 26. 3. 2007
Rok za prijavo: 26. 4. 2007
Odpiranje prijav: 26. 4. 2007

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času) ter na sedežu Četrtne skupnosti Jarše, Kvedrova 32, Ljubljana (v času uradnih ur).

Javna obravnava osnutka pod točko 1 bo v sredo, 18. aprila 2007, ob 17.00 uri, na sedežu Četrtne skupnosti Jarše, Kvedrova 32, Ljubljana. Javna obravnava osnutka pod točko 2 bo v sredo, 11. aprila 2007, ob 17.00 uri, na sedežu Četrtne skupnosti Jarše, Kvedrova 32, Ljubljana.

Razpisne datoteke