Javna razgrnitev prvega osnutka Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠP 6/2 SKIP in drugega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š4 Dravlje

Zaključen: 25. 5. 2007

Datum objave: 25. 4. 2007
Rok za prijavo: 25. 5. 2007

Gradivo pod točko 1 bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času) ter na sedežu Četrtne skupnosti Šentvid, Prušnikova ulica 106, Ljubljana (v času uradnih ur in ob sredah do 18. ure).

Javna obravnava osnutka bo v sredo, 16. maja 2007, ob 18.00 uri, v prostorih Četrtne skupnosti Šentvid, Kosijeva ulica 1, Ljubljana.

Gradivo pod točko 2 bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času) ter na sedežu Četrtne skupnosti Dravlje, Draveljska ulica 44, Ljubljana (v času uradnih ur in ob sredah do 18. ure).

Javna obravnava osnutka bo v sredo, 9. maja 2007, ob 17.00 uri, na sedežu Četrtne skupnosti Dravlje, Draveljska ulica 44, Ljubljana.

Razpisne datoteke