Javna razgrnitev prvega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja VP 3/2 Brdo in drugi osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V3 Vič (za del območja urejanja VS 3/3 Brdo - Vrhovci)

Zaključen: 30. 4. 2007

Datum objave: 28. 3. 2007
Rok za prijavo: 30. 4. 2007

Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času) ter na sedežu Četrtne skupnosti Rožnik, Viška cesta 38, Ljubljana (v času uradnih ur).

Javna obravnava osnutka pod točko 1 bo v torek, 17. aprila 2007, ob 17. uri v prostorih Oddelka za lokalno samoupravo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Brdnikova 14, Ljubljana.

Javna obravnava osnutka pod točko 2 bo v torek, 17. aprila 2007, ob 18.30 uri v prostorih Oddelka za lokalno samoupravo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Brdnikova 14, Ljubljana.

Razpisne datoteke