Javna razgrnitev SD OPPN Bavarski dvor

Zaključen: 6. 3. 2020

Datum objave: 30. 1. 2020
Rok za prijavo: 6. 3. 2020

Od 6. 2. 2020 do 6. 3. 2020 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Bavarskega dvora.

Gradivo bo od 6. 2. 2020 do 6. 3. 2020 javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), na sedežu Četrtne skupnosti Center, Štefanova ulica 9, Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8.30 do 13. ure, ob sredah od 8.30 do 12. in od 13. do 17. ure ter ob petkih od 8.30 do 12. ure) in na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

Javna obravnava gradiva bo v sredo, 12. 2. 2020, ob 17. uri, v prostorih Četrtne skupnosti Center, Štefanova ulica 9, Ljubljana.

Pripombe in predloge lahko do konca javne razgrnitve pošljete na naslov: Oddelek za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, ali na elektronski naslov: urbanizem@ljubljana.si, pri čemer v rubriki “zadeva” navedete: “ Pripomba na javno razgrnitev sprememb OPPN Bavarski dvor ”.

Razpisne datoteke