Javna razgrnitev v postopku priprave DPN za varovano parkirišče Brdo zahod

Zaključen: 23. 9. 2016

Datum objave: 17. 8. 2016
Rok za prijavo: 23. 9. 2016

Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za infrastrukturo naznanjata javno razgrnitev osnutka državnega prostorskega načrta za varovano parkirišče Brdo zahod, utemeljitve rešitve za DPN, strokovnih podlag, na katerih temelji osnutek DPN, in povzetka za javnost.

Javna razgrnitev bo potekala od 24. avgusta 2016 do 23. septembra 2016 v prostorih Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 21, Ljubljana, v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, v prostorih Četrtne skupnosti Rožnik, Viška cesta 38, Ljubljana, ter na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor (http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/prostorski_nacrti/drzavni_prostorski_nacrti/javne_razgrnitve_in_seznanitve/), Ministrstva za infrastrukturo (http://www.mzi.gov.si/si/aktualno/državni prostorski načrti) in Mestne občine Ljubljana.
Javna obravnava bo potekala v sredo, 14. septembra 2016, s pričetkom ob 17. uri, na sedežu Četrtne skupnosti Rožnik, Viška cesta 38, Ljubljana.

Razpisne datoteke